Skip to main content

Hyödynnä asiantuntemustamme

Selvitetty asia on aina selvitetty. Soita meille, autamme aina.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia suoritetaan esim. kun halutaan tietää rakenteen päällystettävyys tai arvioida sen kastumisen syytä. Mittauksesta laaditaan tilaajalle kirjallinen raportti.

Rakenteiden kosteusmittaukset porareikä- tai näytepalamenetelmällä tai viiltomittauksena.

Uudiskohteiden päällystettävyysmittaukset porareikämittauksina tai näytepalamenetelmällä.

Pintamittaukset, suuntaa antavat arviot rakennetta rikkomattomin menetelmin.

Märkätilavalvonnat

Valvontatyö sisältää purkutöiden katselmuksen, pintakosteusmittaukset tarvittaessa, kaatojen tarkastukset, vesieristyksien tarkastukset, loppukatselmointi.

  • Tarkastuksesta tehdään raportti valokuvineen
  • Tekijöillä on sertifikaatti valvontatöille

Vedeneristeiden tarkastus

  • Tarkastuksella varmistetaan valmistajan määräämät kalvopaksuudet, liittymäkohdat, läpiviennit, kaivoliittymä, sekä kynnysrakenne.
  • Tarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti valokuvineen.
  • Tarkastukset tehdään voimassa olevia määräyksiä noudattaen.

Haitta-aineselvitykset

Uusi asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016 alkaen. Uuden lain mukaan asbesti on aina kartoitettava kaikista purettavista materiaaleista, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Haitta-aineselvityksessä purettavista rakenteista otetaan näytteet ennen töiden aloitusta ja ne toimitetaan laboratorioon kuituanalyysiin.

Näytteestä toimitetaan kirjallinen raportti.