Skip to main content

Kattavaa kuivausalan kokonaispalvelua

Helppous ja vastuu, siinä pari seikkaa miksi luottaa osaamiseemme ja antaa meidän vastata kartoituksesta jälleenrakentamiseen asti.

Kartoitus

Vesivahingon sattuessa tai kun rakenteissa on kosteusvaurioepäily, suoritetaan kosteuskartoitus. Kosteuskartoitus suoritetaan ensivaiheessa pääsääntöisesti pintamittauksena ja havainnoista tehdään kirjallinen raportti pohja- ja valokuvineen esim. taloyhtiötä tai vakuutusyhtiötä varten. Rakennekosteusmittauksia suoritetaan esim. kastuneen eristetilan määrityksessä, sekä rakenteiden kuivauksen yhteydessä, jotta rakenteiden kuivuminen saadaan varmistettua.

Toimittamamme kartoitusraportit sisältävät aina pohjakuvan, sekä toimenpide-ehdotuksen.

Purku

Rakenteiden purkutyöt suoritetaan pääsääntöisesti vesivahingon kartoituksen jälkeen, jotta vaurioituneet ja märät pintamateriaalit saadaan purettua ja kastuneet rakenteet kuivattua.

Ennen purkutöiden aloittamista rakenteista suoritetaan tarvittaessa haitta-ainetutkimus.

Vaurioalue osastoidaan ja alipaineistetaan ennen purkutöiden aloittamista.

Purkutyöt suoritetaan kartoitusraportin toimenpide-ehdotuksen mukaisesti.

Kuivaus

JVT-kuivaustyöt äkillisen vesivahingon yhteydessä irtovesien poistamisen jälkeen.

Tilakuivaus menetelmää käytetään esim. JVT-töiden yhteydessä tai kun huonetilan ilmankosteus on suuri esim. höyryvahingot.

Rakenteiden kuivaustyöt esim. betonirakenteiden kuivaus märkätilasaneerauksen yhteydessä levykuivaimilla.

Imu- ja puhalluskuivausmenetelmin esim. rakenteiden eristetilojen ja onteloputkien kuivaukseen.

Jälleenrakennus

Jälleenrakennustöissä palautetaan vesivahingon yhteydessä vaurioituneet ja puretut rakenteet ja pinnat ennalleen hyvää rakennustapaa noudattaen. Jälleenrakennustyöt voidaan suorittaa kauttamme  avaimet käteen -periaatteella ja jälleenrakennuksesta on mahdollista saada laskettua myös kiinteä hinta vakuutusyhtiöitä varten.